Mie Plotnikof

Mie Plotnikof

Mie Plotnikof er ph.d., cand.mag.pæd. og lektor på DPU, Aarhus Universitet. Hun forsker i velfærdsstyring og –organisation indenfor uddannelsesfeltet, særligt med fokus på dominerende styringsdiskurser og kvalitetsmodeller, magt-modstandsformer, identitetsarbejde og –politik, samt alternative organiseringsformer. Hun har i en årrække undervist i ledelses- og organisationsfag på bachelor, kandidat og master-niveau indenfor både universitetssektoren og professionshøjskolesektoren.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 21. december 2018.

Bogen tilbyder en lang række ’tænketeknologiske’ begreber, som kan bruges til at bedrive refleksivt lederskab, ligesom bogen involverer en række praksiseksempler, der kan give (selv)kritisk stof til eftertanke. Dens invitation til kritisk refleksivitet i forhold til egne og andres selvfølgeliggjorte forståelser af lederskab og dets praktiske implikationer er tiltrængt og hilses velkomment. Selvom bogen ikke evner at tage egen medicin og således selv forholde sig refleksivt til sin egen anmodning om konstant at forholde sig refleksivt – så er den bestemt anbefalelsesværdig som et bidrag til at fremme en refleksiv tilgang til ledelse og lederskab i teori såvel som praksis.

Ph.d., cand.mag.pæd., lektor, DPU
E: mp@edu.au.dk