Forskningsartikel
- som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft
Af: Kristian Dahl, Thorkil Molly-Søholm, Kim Martin Nielsen
Forskningsartikel
– en knusning af ontologiske entiteter
Af: Niels Jægerum