Single
- bevæggrunde, begreber & basiselementer
Af: Betina W. Rennison, Frode Boye Andersen
Bog
-brudstykker til nye forståelser af ledelsens magi
Af: Ole Dissing
Formidlingsartikel
– et udviklingsprojekt med diplomledere
Af: Niels Jægerum
Forskningsartikel
– et problemkatalog for offentlig ledelse nu og fremover
Af: Betina W. Rennison