Single
- bevæggrunde, begreber & basiselementer
Af: Betina W. Rennison, Frode Boye Andersen
Bog
-brudstykker til nye forståelser af ledelsens magi
Af: Ole Dissing
Forskningsartikel
- om innovation, samtaler og diskurser i organisationer og den (ud)dannede leder
Af: Ulla Senger