Feedback Kriterier

Publikationerne i LEDERLIV bedømmes efter en review-metodik styret af gængse kvalitetskriterier for videnskabeligt arbejde (nb: ved særlige eksperimentelle og kreative produktioner kan andre kriterier gøres gældende).

 

1.      Kohærens: Logisk sammenhæng mellem tekstens elementer og enkeltdele, en veldisponeret og klart struktureret tekst.

2.      Konsistens: Ensartet anvendelse af begreber/teorier/metoder gennem hele teksten

3.      Transparens: Tydeliggørelse af valg/fravalg, grundantagelser og fremgangsmåder

4.      Validitet: Gyldigheden og troværdigheden ved analyse-/syntesearbejdet

5.      Refleksivitet: Evnen til diskussion og (selv)kritik

6.      Praktisk relevans: Nytteværdi; tekstens meningsfuldhed, vedkommenhed og brugbarhed 

7.      Kreativ opfindsomhed: Nyhedsværdi; tekstens tilførelse af ny viden, anderledes perspektiver og indsigtsfulde overraskelser.

8.      Formidlingskvalitet: Tekstens sproglige og stilistiske kvalitet.

 

Udover en generel vurdering af publikationens efterlevelse af disse kvalitetskriterier kan bedømmelsen baseres på følgende feedback-skema.

 

Feedback-skema

 

Fremragende

God

Middel

Ringe

Uacceptabel

Irrelevant for denne produktion

Tekstens faglige bidrag og nyhedsværdi

 

 

 

 

 

 

Tekstens praktiske relevans og nytteværdi

 

 

 

 

 

 

Tekstens design og opbygning

 

 

 

 

 

 

Tekstens metodiske/-analysestrategiske argumentation

 

 

 

 

 

 

Tekstens argumentation for og brug af teori

 

 

 

 

 

 

Tekstens analytiske kapacitet og dybde

 

 

 

 

 

 

Tekstens konklusion og fremlæggelse af pointer

 

 

 

 

 

 

Tekstens perspektiv-erende refleksioner

 

 

 

 

 

 

Tekstens formidling og sproglige tilgængelighed

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af bedømmelsen skal reviewer vurdere, hvordan vedkommende som helhed vurderer tekstens egnethed til publi­cering i LEDERLIV:

 

  •  Teksten kan accepteres som den er – evt. med mindre redaktionelle rettelser
  •  Teksten kan accepteres med visse ændringer og forbedringer
  •  Teksten skal omskrives og forbedres væsentligt for at kunne accepteres
  •  Teksten bør afvises.

 

Vedrørende anbefaling om omskrivning/redigering skal reviewer uddybe kommentarer og angive forbedringsforslag direkte henvendt til forfatteren og som en konstruktiv hjælp i dennes videre arbejde.