Forløb

  1. Interesserede, der ønsker at publicere i LEDERLIV kan evt. indledningsvis kontakte redaktionen med hensyn til afklaring og sparring (f.eks. indsende synops/ideoplæg).
  2. Herefter bedes skribenten maile teksten/artiklen til en af redaktørerne
  3. Skribenten modtager en kvittering for modtagelsen.
  4. Den indsendte tekst reviewes efterfølgende af en fra redaktørpanelet eller af andre fagkyndige fra reviewpanelet, udvalgt af redaktionen (udenfor forfatterens egen organisation).
  5. Skribenten kan forvente respons med bedømmelse senest 3 måneder efter indsendelse (bedømmelsen følger nedenfor skitserede feedbackkriterier).
  6. Skribenten indsender senest 4 måneder herefter en redigeret, færdigproduceret og korrekturlæst tekst til redaktionen
  7. En redaktør (uden institutionel tilknytning til forfatteren) har den rettede artikel til gennemsyn og vurderer om reviewet er efterlevet, om formalia er overholdt, og om artiklen således er publiceringsklar (hvis ikke, returneres den til forfatteren med rettelsesspecifikationer).
  8. Når LEDERLIV har modtaget den færdige artikel modtager forfatteren dato for publicering.
  9. Den færdige artikel opsættes af grafiker og den opsatte tekst sendes retur til godkendelse hos forfatteren.
  10. Slutteligt uploades og publiceres den opsatte artikel på LEDERLIV.dk.