Feedback Kriterier

Publikationerne i LEDERLIV bedømmes efter en review-metodik styret af gængse kvalitetskriterier for videnskabeligt arbejde (nb: ved særlige eksperimentelle og kreative produktioner kan andre kriterier gøres gældende).

 

1.      Kohærens: Logisk sammenhæng mellem tekstens elementer og enkeltdele, en veldisponeret og klart struktureret tekst.

2.      Konsistens: Ensartet anvendelse af begreber/teorier/metoder gennem hele teksten

3.      Transparens: Tydeliggørelse af valg/fravalg, grundantagelser og fremgangsmåder

4.      Validitet: Gyldigheden og troværdigheden ved analyse-/syntesearbejdet

5.      Refleksivitet: Evnen til diskussion og (selv)kritik

6.      Praktisk relevans: Nytteværdi; tekstens meningsfuldhed, vedkommenhed og brugbarhed 

7.      Kreativ opfindsomhed: Nyhedsværdi; tekstens tilførelse af ny viden, anderledes perspektiver og indsigtsfulde overraskelser.

8.      Formidlingskvalitet: Tekstens sproglige og stilistiske kvalitet.

 

Udover en generel vurdering af publikationens efterlevelse af disse kvalitetskriterier kan bedømmelsen baseres på følgende feedback-skema.

 

Feedback-skema

 

Fremragende

God

Middel

Ringe

Uacceptabel

Irrelevant for denne produktion

Tekstens faglige nyhedsværdi og bidrag til »the state of the art«

 

 

 

 

 

 

Tekstens generelle faglige aktualitet

 

 

 

 

 

 

Problemformuleringens generelle faglige relevans set i forhold til »the state of the art«

 

 

 

 

 

 

Problemformuleringens klarhed og håndgribelighed

 

 

 

 

 

 

Tekstens teoretiske perspektiv, fundament og analysens dybde

 

 

 

 

 

 

Tekstens generelle praktiske relevans

 

 

 

 

 

 

Tekstens praktiske anvendelighed for de, som arbejder på feltet

 

 

 

 

 

 

Tekstens sprog og systematik set med alm. læserøjne

 

 

 

 

 

 

Tekstens tilgængelighed og sproglige sværhedsgrad

 

 

 

 

 

 

Tekstens brug af illustrationer (figurer, tabeller)

 

 

 

 

 

 

Tekstens omfang og »ordrigelighed« i forhold til pointernes relevans og klarhed

 

 

 

 

 

 

Tekstens faglige underbygning og dokumentation af fremlagte resultater og pointer

 

 

 

 

 

 

Tekstens evne til at forholde sig til andre forfatteres indlæg

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af bedømmelsen skal reviewer vurdere, hvordan vedkommende som helhed vurderer tekstens egnethed til publi­cering i LEDERLIV:

 

  •  Teksten kan accepteres som den er – evt. med mindre redaktionelle rettelser
  •  Teksten kan accepteres med visse ændringer og forbedringer
  •  Teksten skal omskrives og forbedres væsentligt for at kunne accepteres
  •  Teksten bør afvises.

 

Vedrørende anbefaling om omskrivning/redigering skal reviewer uddybe kommentarer og angive forbedringsforslag direkte henvendt til forfatteren og som en konstruktiv hjælp i dennes videre arbejde.