Projektledelse

Projektledelse i offentlige og politisk styrede organisationer

I denne artikel reflekteres over det særlige, der kendetegner projektledelse som ledelsesdisciplin i en offentlig kontekst. Artiklen fokuserer på, hvordan disse særlige forhold bør få betydning for, hvordan vi forstår projektledelses-disciplinen og projektleder-rollen i en offentlig organisation.

Implementering af folkeskolereformen i Hjørring Kommune

Artiklen er en fortælling om forarbejdet med at implementere skolereformen i Hjørring Kommune. Artiklen er på en gang en meget praksisnær fortælling og et strategisk billede på den bevægelse, der har fundet sted, og som forventes at finde sted

En professionsfaglig blind vinkel

Hvordan kan vi som ledelse være med til, at dokumentation bliver et nærværende brugbart styringsværktøj, der gør det muligt at kvalificere ydelsen til de borgerer vi betjener? Hvordan skaber vi udviklingsprocesser, der styrker medarbejdernes dokumentationskompetencer? Hvilke teoretiske værktøjer kan vi anvende?