CALL FOR CASES

LEVENDE LEDELSE: LEDERLIVS CASE-SERIE

Giv din case videre

Kender du en interessant og engagerende fortælling fra praksis, som bør videreformidles som case? En spændende beretning, en levende erfaring, et godt eksempel på en organisatorisk-ledelsesmæssig problematik eller hændelse? En case, der kan sætte tanker i gang for ledere i praksis? Et stykke virkelighed, der kan give liv til gode diskussioner på lederuddannelser, i ledernetværk - når ledere mødes?

 

LEDERLIV vil lave en samling af gode inspirerende casebeskrivelser, som undervisere, ledere og andre interesserede kan trække på, lade sig inspirere og produktivt forstyrre af. Derfor inviterer vi alle, som arbejder med cases eller kunne tænke sig at prøve kræfter med dem, til Lederlivs case-serie (deadline 1. juni 2018). Vi forestiller os at serien i det nye år kan komme til at rumme et sted mellem 10 og 20 cases.

 

Hvad er en case?

Cases er et velkendt format i lederuddannelse. Både internationalt og herhjemme bygger ledelsesundervisning og –udvikling ofte på levede erfaringer fra praksis. Undervisere bruger de studerendes egne erfaringer, i mundtlig eller skriftlig form, eller cases som forskere eller konsulenter har skrevet. Nogle cases er korte og har karakter af eksempler eller illustrationer af et problem, begreb eller faglig udfordring. Andre er længere, komplekse beretninger om virkelige dilemmaer og problemer, som studerende/ledere kan ”grave i” for at finde inspiration til egen praksis.

 

Fælles for alle typer cases er, at de formidler empirisk praksisviden på en fængende og inspirerende måde. Den gode case bygger på virkelige begivenheder, dokumenteret med en grad af systematik. Den kan rumme et element af kreativ rekonstruktion, det vil sige at forfatteren kan forsimple eller skærpe de vigtigste pointer af didaktiske eller formidlingsmæssige grunde. Det er dog god case-etik for det første at holde sig til virkeligheden og for det andet at lade dem, som casen handler om, kommentere eller endog godkende casen inden den bliver trykt.

 

Hvad skal casene handle om?

Lederlivs case-serie handler om ledelse og/eller organisatoriske forhold. Der er ingen indholdsmæssige eller tematiske rammer eller begrænsninger – det kan fx handle om kultur, strategi, forandring, personligt lederskab, processer, dokumentation, professionel læring eller noget helt andet, som forfatteren finder relevant at videreformidle.

 

Hvem kan bidrage?

Redaktionen ønsker bidrag fra alle! Det gælder undervisere, forskere og studerende indenfor organisation og ledelsesområdet – samt ledere og medarbejdere, der opsamler case-erfaringer i praksis.

 

Hvordan bidrage?

Processen for case-publicering er som følger:

1. Du tilkendegiver din interesse for at indsende et case-bidrag ved at meddele dette senest fredag 5. januar 2017 til LEDERLIV-redaktør Søren Buhl Hornskov (sbho@ucc.dk).

2. Du udvikler ideer til casen – og indsender dem til LEDERLIV redaktionen senest fredag 2. marts 2018. Bemærk at ideerne som minimum skal beskrives med en overskrift og fem linjers tekst. Det gør det muligt for redaktionen at formidle en liste med overskrifter og de korte beskrivelser, som kommer til at indgå i serien. Vi kommenterer på alle ideer og på dine skitser til hvordan du vil producere casen – hvis du ønsker det.

3. Du skriver på casen og indsender første udgave senest fredag 15. juni 2018, hvorefter vi videresender den til tidsskriftets reviewere.

4. Du modtager review af casebeskrivelsen ultimo juni 2018.

5. Du reviderer casebeskrivelsen og indsender det færdige produkt til LEDERLIV redaktør Søren Buhl Hornskov (sbho@ucc.dk) senest fredag 10. august 2018.

6. Din case publiceres sammen med de øvrige i LEDERLIVS case-samling, der går online fredag 17. august 2018. Herved er case-serien klar til anvendelse i undervisning i efterårs-semesteret.

 

Som opfølgning på processen afholder LEDERLIV i foråret 2019 et seminar, hvor forfatterne kan præsentere erfaringer med at bruge cases.

 

Vi håber, at serien bliver en succes, så vi kan præsentere en ny serie cases i sommeren 2019.

 

De bedste hilsner

LEDERLIV-redaktionen