Betina Wolfgang Rennison

Betina Wolfgang Rennison

Betinas særlige forskningsinteresse kan indrammes ved fire M’er; Management: Fokus på ledelse og styring af organisationer og (personale)relationer. Magt: Fokus på ledelsesmagtens performative karakter og dens subjektiveringseffekter. Mangfoldighed: Fokus på ’det sociales’ konstruktion af forskelle; herunder etnicitet og køn samt den mangfoldighed af koder og kompleksitet, der omgiver ledelse. Mening: Fokus på meningsskabelse og italesættelse i og af ledelse før og nu. Betinas forskningstilgang er kendetegnet ved fire K’er; konstitutionskritisk (hvordan noget bliver til det det ’er’), kontekstuel insisterende (hvordan noget altid formes af kontekst), kompleksitetsproducerende (hvordan noget altid er omgivet af en berigende flerhed) og kontingensfascineret (hvordan noget principielt altid kan være anderledes).

Artikler af forfatteren: 

Publiceret den 22. juni 2017.
Ledelseskritik_illustration

Artiklen tilbyder en revitalisering af kritik som fænomen, den gentænker forholdet mellem kritik og ledelse og afsøger, hvordan kritik af ledelse kan ledes, så kritikken bliver virkningsfuld i praksis. Hvilken kritik rejses typisk mod ledelse i dag? Hvad gør kritik godt for? Hvad sker der, når relatio-nen ledelse-kritik afspores enten af lederen (de 7 F’er) eller af kritikken (de 9 S’er)? Hvordan kan kritik vinde ledelsesmæssig tilslutning? Hvordan øges lederens ’kritikabilitet’? Hvilke kritik-taktikker kan anvendes i denne revitaliserende bestræbelse? Det er alt sammen spørgsmål, som artiklen afsøger svar på. Artiklen er et lettere afkortet kapitelbidrag fra og en appetitvækker på antologien ”Den kritiske leder”, udkommet på Dafolo Forlag i april 2017, redigeret af Karsten Mellon og med øvrige bidrag af Kenneth J. Gergen, Ralph Stacey, David Cooperrider, Steen Visholm, Justine Pors Grønbæk, Tanja Holmegaard Bjørn, Jørgen Glerup, Christian Tang Lystbæk, Lejf Moos og Karsten Mellon. Forordet er forfattet af Lene Tanggaard, der om antologien udtaler følgende: ”Glæd dig til bogen [...] Kapitlerne viser, hvordan noget kan og bør gøres anderledes, og de inspirerer til nye handlinger. Det må være essensen af en nyfortolkning af kritikbegrebet, som denne bog inspirerer til at udvikle”.

Publiceret den 16. marts 2017.
Polyfon ledelse illustration

Denne artikel griber den moderne ledelsesudfordring an som et polyfont forehavende. Det vises hvordan ledelse i dag udspinder sig imellem et væld af hensyn, rationaler eller kommunikative koder, der skaber hver sine specifikke forventninger – og former sager og subjekter på varierende vis. Resultatet er ofte kodesammenstød, der kalder på håndtering. Hovedudfordringen består i på én gang at reducere kompleksitet, så organisationen ikke går til i kodekaos og kronisk hensynsbetændelse – og at producere kompleksitet så alsidigheden bevares og værdipluralismen frugtbargøres. Artiklen tilbyder nogle strategier og taktikker til denne polyfone orkestrering. Håbet er at defensive henvisninger til ’kakofonisk krydspres’ erstattes af offensive tiltag til ’kreativ polyfoni’, hvor paradokser ikke paralyserer, men perspektiverer tanke, tale og handling.

Ph.d., Docent i Forskningscenter CLOU,
VIA UC A: Hedeager 2,
8200 Aarhus N
T: + 45 87552994
W: CLOU
E: bewr@via.dk