Betina Wolfgang Rennison

Betina Wolfgang Rennison

Betinas særlige forskningsinteresse kan indrammes ved fire M’er; Management: Fokus på ledelse og styring af organisationer og (personale)relationer. Magt: Fokus på ledelsesmagtens performative karakter og dens subjektiveringseffekter. Mangfoldighed: Fokus på ’det sociales’ konstruktion af forskelle; herunder etnicitet og køn samt den mangfoldighed af koder og kompleksitet, der omgiver ledelse. Mening: Fokus på meningsskabelse og italesættelse i og af ledelse før og nu. Betinas forskningstilgang er kendetegnet ved fire K’er; konstitutionskritisk (hvordan noget bliver til det det ’er’), kontekstuel insisterende (hvordan noget altid formes af kontekst), kompleksitetsproducerende (hvordan noget altid er omgivet af en berigende flerhed) og kontingensfascineret (hvordan noget principielt altid kan være anderledes).

Artikler af forfatteren: 

Publiceret den 16. marts 2017.
Polyfon ledelse illustration

Denne artikel griber den moderne ledelsesudfordring an som et polyfont forehavende. Det vises hvordan ledelse i dag udspinder sig imellem et væld af hensyn, rationaler eller kommunikative koder, der skaber hver sine specifikke forventninger – og former sager og subjekter på varierende vis. Resultatet er ofte kodesammenstød, der kalder på håndtering. Hovedudfordringen består i på én gang at reducere kompleksitet, så organisationen ikke går til i kodekaos og kronisk hensynsbetændelse – og at producere kompleksitet så alsidigheden bevares og værdipluralismen frugtbargøres. Artiklen tilbyder nogle strategier og taktikker til denne polyfone orkestrering. Håbet er at defensive henvisninger til ’kakofonisk krydspres’ erstattes af offensive tiltag til ’kreativ polyfoni’, hvor paradokser ikke paralyserer, men perspektiverer tanke, tale og handling.

Ph.d., Docent & centerleder for Forskningscenter CLOU,
VIA UC
A: Hedeager 2,
8200 Aarhus N
T: + 45 87552994
W: CLOU
E: bewr@via.dk